Online İşlem Merkezi
Sınav Başvurusu
Sınav Takvimi
Sınav Ücretleri
 

BELGELENDİRME SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 Tüm Sınavlarda Nelere Dikkat Edilmeli    

Sınavlar, teori ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada uygulanır. Ahşap Kalıpçı ve Betonarme Demircisi sınavlarının A2 birimlerinde ayrıca mülakat sınavları bulunmaktadır. Adaylar son 1 yıl içinde başarılı oldukları sınavlardan otomatik olarak muaf tutulurlar.

Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Sınav başladıktan 15 dk. sonra gelen adaylar sınava dahil edilemezler. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.

Adayların sınav sırasında veya sonrasında usulsüzlük, kopya veya hile yaptıkları veya yapmak üzere girişimde bulundukları tespit edilirse, adaylar sınav yapıcı veya gözetmen tarafından sınav bölgesinden uzaklaştırılır ve ölçme ve değerlendirmede usulsüzlük, kopya ve hile tespit formu doldurularak durum kayıt altına alınır.

 Test Sınavları Çoktan Seçmeli Nasıl Yapılır?

Test sınavları, sınav uygulanmasında çoktan tek seçmeli    sorular yönlendirilir. Adayların, birbirlerinin cevap kağıtlarını  görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için özel  bir soru kitapçığı ve cevap formu basılır. Adaylar, cevaplarını kendi adlarına düzenlenmiş cevap formlarına işaretlemek ve kağıt üzerindeki ilgili bölümü imzalamak  zorundadır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenmelidir.  Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar  yanlış cevap olarak değerlendirilir. Sınav sonrasında cevap formları sınav yapıcı tarafından değerlendirilir.

Adaylar sınav salonunda sınav giriş belgesinde belirtilen  yerlere oturmak zorundadır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. Sınav imza formu, sınav yapıcı yada gözetmen tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak veya hatsız durumuna alarak kapatmak ve erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.

 Uygulamalı (Performans) Sınavlar Sahada Yada Şantiyenizde Nasıl Yapılır?

Uygulamalı sınavlarda, her adayın tüm uygulamalı sınavları icra edebileceği şekilde için bir sınav düzeneği hazırlanır. Sınav düzeneklerinin hazırlandığı mekanda, sınav yapıcı değerlendirici kriterlerini baz alarak  değerlendirmesini gerçekleştirir. Değerlendirici kriterleri ilgili ulusal yeterliliklerde bulunan Beceri ve Yetkinlik ifadelerine göre hazırlanır. ( Bknz. Ulusal Yeterlilik) Uygulamalı sınav sırasında bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı doğrultusunda hareket edilir ve İş Kaza Tutanağı ile durum kayıt altına alınır.

Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dk. içerisinde giderilememesi durumunda, sınav yapıcı tarafından Belgelendirme Müdürü’nün onayı ile sınav başka bir güne ertelenebilir.

 Mülakat Sınavları Birebir Sınav Yapıcı İle Nasıl Yapılır?

Mülakat sınavları, sınav yapıcının adaylara ilgili yeterlilikteki değerlendirme aracı T2 olan bilgi ifadelerini karşılayan soru yada soruları yöneltmesi ile yapılır. Verilen cevaplar, Sözlü Sınav (Mülakat) Değerlendirme Formu’nda değerlendirilir. Mülakat sınavı, sınav yapıcı ile bire bir gerçekleştirilir.

 Sınavların Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Test sınavlarının değerlendirmesinde doğru cevap sayısı esas olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz.

Uygulamalı sınavlarda, sadece Ulusal Yeterlilikler’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilir. Sınav yapıcı, kendilerine verilen Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu üzerinden, adayın söz konu işlemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri Ulusal Yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir. Sınav sırasında veya sonrasında bir sorunun teknik veya içerik hatasından dolayı iptali gerekli görülür ise, bu sorular değerlendirme dışı tutulur. Sınavlar sonucunda belgelendirme için gerekli başarıyı gösteren adaylar, Personel Belgelendirme Prosedürü ile belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirilirler.

 Sınav Sonuçlarına Web Sayfamızdan Ulaşabilirsiniz

Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 iş günü içerisinde Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi (CASBEM) web sitesi aracılığı ile ilan edilir. Web sitesi aracılığı ile ilan edilen sonuçlarda, adayların TC kimlik numaraları ve/veya kendilerine verilen erişim şifreleri ile sadece adayın kendisinin sonuçlara ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

 Sınavdan Başarılı olduktan sonra Mesleki Yeterlilik Belgenizi Nasıl Alabilirsiniz?

 

 

Belgelendirme Müdürü, tarafından belge almaya hak kazanan adaylar listeye kaydedilerek Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ya iletilir. MYK tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri Genel Müdür tarafından imzalanır ve belgeler, belge sahiplerine elden yada kargo yolu ile teslim edilir. 

 

 

 

  Süreç Haritamız

 

BİZİ ARAYIN
0.282.654 22 00
ONLİNE İŞLEM MERKEZİ
SINAV BAŞVURUSU
GÜNCEL SINAV LİSTESİ
SINAV TAKVİMİ
SINAV BELGELENDİRME KAPSAMI
11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 2)
11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ (Seviye 2)
11UY0038-4 İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 4)
11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 3)
11UY0039-4 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0137-3 BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0137-4 BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0138-4 BOYAMA OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0139-4 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (Seviye 4)
10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCISI
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI
10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI
12UY0105-3 MAKİNA MONTAJCISI
12UY0105-4 MAKİNA MONTAJCISI
12UY0083-3 METAL KESİMCİ
12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ
12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ
12UY0085-4 METAL SAC İŞLEMECİ
12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ
12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI
11UY0014-3 ALİMÜNYUM KAYNAKÇISI
11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ
11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)
11UY0012-3/02 BETONARME DEMİRCİSİ (Seviye 3)
12UY0057-3/01 ISI YALITIMCISI (Seviye 3)
11UY0023-3/02 İNŞAAT BOYACISI (Seviye 3)
12UY0056-3/01 İSKELE KURULUM ELEMANI (Seviye 3)
12UY0054-3/00 ALÇI-LEVHA UYGULAYICISI (Seviye 3)
12UY0055-3 ALÇI-SIVA UYGULAYICISI
12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAYICISI
12UY0048-3 DUVARCI
11UY0024-3 SIVACI
12UY0049-3 BETONCU
16UY253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ
12UY0050-3 PANEL KALIPÇI
AKREDİTE BELGELERİMİZ
Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 30.09.2016 tarih ve
AB-0113-P numaralı izin belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 06.01.2017 tarih ve
YB-0063 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
casbem.com © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Çetin Akademi A.Ş. hizmetidir.