Online İşlem Merkezi
Sınav Başvurusu
Sınav Takvimi
Sınav Ücretleri

1. Kapsam ve Amaç

Bu prosedür, belgelendirilmiş bir personelin, belgelendirme programının şartlarına uygunluğunun izlenmesi ile belgenin vize edilmesi ve geçerlilik süresi sonunda yenilenmesi amacıyla uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar.

2. Tanımlar

Gözetim:

Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programının şartlarına uygunluğunun belirli periyotlarla izlenmesi.

3. Uygulama

Belge almaya hak kazanmış bir adayın belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar, her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi, hem başvuru sırasında kendilerine verilen, hem de web sitemizde yayınlanmakta olan Belgelendirme Programı ile sağlanır.

İlgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenen dönemlerde ve yine Ulusal Yeterlilik ile belirlenen gözetim evrakları, belgenin geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 ay kala adaylardan istenir.

Hangi kişiden hangi evrakların isteneceği belgelendirme sırasında oluşturulmuş olan kayıtlardan yola çıkarak tespit edilir. Belgelendirilmiş kişilerden gelen gözetim evrakları Belgelendirme Müdürü tarafından uygunluk değerlendirmesi açısından incelenir. Karar, uygunluk yönünde ise belge vize edilir ve geçerlilik süresi işlemeye devam eder. Bu durum belgelendirilmiş kişiye e-posta yoluyla bildirilir. Eğer karar uygun değilse belge askıya alınır. Belgenin askıya alındığı hem e-posta ile belgelendirilmiş kişiye bildirilir, hem de web sitemiz üzerinden üçüncü kişilere ilanen duyurulur.

Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 1 ay kala veya MYK’nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması durumunda, belgelendirilmiş kişi SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilerek, belge yenileme işlemleri için davet edilir. Belgelendirilmiş kişi süresi içinde başvuruda bulunmazsa, belge askıya alınır veya iptal edilir. Geçerlilik süresi içinde bir belge sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi belge yenileme talebinde bulunabilir.

Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu sertifikayı aynen yenileme talebinde bulunabileceği gibi eğer imkan var ise kapsam genişletme veya kapsam daraltma şekilde de başvuru yapabilir. Belge yenileme sınavlarının içeriğine ait şartlar Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiştir. Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri açısından yenileme sınavları ile ilk belgelendirme sınavları arasında bir fark bulunmamaktadır.

Belgelendirilmiş kişiler hakkında firmamıza iletilen şikayet ve bildirimler de gözetim faaliyetleri kapsamında değerlendirilir. İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında değerlendirilen bu şikayet ve bildirimlere göre gerek görülmesi durumunda adaydan savunma talep edilebilir ve aday yeniden belgelendirme için davet edilebilir.

Bir belgenin hangi durumlarda askıya alınacağı veya iptal edileceği, Belge Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile açıklanmıştır. Gözetim ve vize kayıtları, bilgisayar üzerinde oluşturulan ilgili bölüme işlenir.

4. Yetki ve Sorumluluklar

Belgelendirilmiş adaylardan gözetim evraklarının talep ve temin edilmesi Sekreter’in belge vize işleminin yapılması ise Belgelendirme Müdürü'nün sorumluluğundadır. Adaydan gözetim faaliyeti sonucunda savunma talep etme veya adayı yeniden belgelendirme için davet etme kararları, belgelendirme karar vericisinin sorumluluğundadır.

BİZİ ARAYIN
0.282.654 22 00
ONLİNE İŞLEM MERKEZİ
SINAV BAŞVURUSU
GÜNCEL SINAV LİSTESİ
SINAV TAKVİMİ
SINAV BELGELENDİRME KAPSAMI
11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 2)
11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ (Seviye 2)
11UY0038-4 İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 4)
11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 3)
11UY0039-4 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0137-3 BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0137-4 BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0138-4 BOYAMA OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0139-4 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (Seviye 4)
10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCISI
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI
10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI
12UY0105-3 MAKİNA MONTAJCISI
12UY0105-4 MAKİNA MONTAJCISI
12UY0083-3 METAL KESİMCİ
12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ
12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ
12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI
11UY0014-3 ALİMÜNYUM KAYNAKÇISI
11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ
AKREDİTE BELGELERİMİZ
Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 30.09.2016 tarih ve
AB-0113-P numaralı izin belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 06.01.2017 tarih ve
YB-0063 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
casbem.com © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Çetin Akademi A.Ş. hizmetidir.