Online İşlem Merkezi
Sınav Başvurusu
Sınav Takvimi
Sınav Ücretleri

1. Kapsam ve Amaç

Bu prosedür, ölçme ve değerlendirme süreçleri sonunda belge almaya hak kazanan adayların tespiti ve belgelendirmelerinin yapılması amacıyla uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar.

2. Tanımlar

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

UY:  Ulusal Yeterlilik

3. Uygulama

Belgelendirme için başvuran personel, başvuruda bulunduğu meslek dalına ait UY’nin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde belirlenen teorik ve/veya uygulamalı sınavlar sonucunda, personel belgelendirme karar vericisi tarafından ilgili şartlara uygun olduğunun belirlenmesi ile MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaktır. Belgelendirme kararını veren kişi adayın sınavında veya eğitiminde görev almamış olup; aralarında tarafsızlığa gölge düşmesine sebep olabilecek herhangi bir ailevi, ticari ve personel/işveren ilişkisi söz konusu olamaz.

Sınav değerlendirmesi inşaat alanı ile ilgili mesleklerde teori sınavlarda %60, performans sınavlarında ise %80 başarılı olması, çelik kaynak alanı ile ilgili meslekte teori sınavlarda %50, performans sınavlarında ise %80  başarı durumuna bakılır. Teorik sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmadan değerlendirme yapılır. Performans sınavlarında da ilgili yeterlilikte var ise zorunlu kritik adımlar dikkate alınır.

Belgelendirme müdürü tarafından sınav sonrasında başarılı ve başarısız olan adaylara ilişkin bilgiler, adayın teorik ve performansa dayalı sınav kayıtları, Sınav Sonuç Bildirim Tablosu (PB.FR.59) ile karar vericiye iletilir. Karar verici ilgili belgelendirme programı gerekliliklerine göre değerlendirir ve aldığı kararı PB.FR.37 Belgelendirme Karar Formu’na kaydeder. Liste, Belgelendirme Müdürü’ne iletilir ve Karar Verici tarafından alınan karara uygun olarak işlemler yapılır.

4. Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme Müdürü, tarafından belge almaya hak kazanan adaylar PB.LI.07 Belgelendirme Kararı Verilecek Adaylar Listesi’ne kaydedilir.

Belge almaya hak kazananların bilgileri MYK’nın  portalı üzerinden Belgelendirme Müdürü tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. MYK tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri Genel Müdür tarafından imzalanır ve belgeler, belge sahiplerine elden yada kargo yolu ile teslim edilir.

Belgenin geçerliliği www.casbem.com adresinden sorgulanabilir.

Adaylara tüm birimlerden başarılı olmaz ise, başarılı oldukları birimden iki yıl süre ile sınırlanan CASBEM sertifikası alırlar.

Tüm birimlerden başarılı olur ise Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir, geçerlilik süresi beş yıldır.  

5. Yetki ve Sorumluluklar

Belgelendirme kararları, belirlenen şartların taşınması koşuluna uygun olarak belgelendirme karar vericisi tarafından verilir. Belgelendirme kararları, tek bir kişi tarafından alınır. Belgelerin basımı ve hak kazananlara teslim edilmesi, belgelendirilmiş kişilerin MYK’ya bildirilmesi ve MYK tarafından merkezimize ulaştırılan sertifikaların hak kazananlara teslim edilmesi Belgelendirme Müdürü’nün  sorumluluğundadır.

BİZİ ARAYIN
0.282.654 22 00
ONLİNE İŞLEM MERKEZİ
SINAV BAŞVURUSU
GÜNCEL SINAV LİSTESİ
SINAV TAKVİMİ
SINAV BELGELENDİRME KAPSAMI
11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 2)
11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ (Seviye 2)
11UY0038-4 İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 4)
11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 3)
11UY0039-4 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0137-3 BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0137-4 BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0138-4 BOYAMA OPERATÖRÜ (Seviye 4)
13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (Seviye 3)
13UY0139-4 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ (Seviye 4)
10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCISI
10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI
10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI
12UY0105-3 MAKİNA MONTAJCISI
12UY0105-4 MAKİNA MONTAJCISI
12UY0083-3 METAL KESİMCİ
12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ
12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ
12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI
11UY0014-3 ALİMÜNYUM KAYNAKÇISI
11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ
AKREDİTE BELGELERİMİZ
Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 30.09.2016 tarih ve
AB-0113-P numaralı izin belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 06.01.2017 tarih ve
YB-0063 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
casbem.com © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Çetin Akademi A.Ş. hizmetidir.